top of page

Biblioteksbesök

 

Biblioteksbesök kan se väldigt olika ut, det är till exempel ofta svårt att veta vilken ålder besökarna har – det kan komma femåringar och femtonåringar vid samma tillfälle. Då gäller det att prata om något som roar alla åldrar och jag försöker alltid lösa det på plats och se till att besöket fungerar för alla.

 

Kontakta mig så kommer vi överens om vad som passar bäst på ditt bibliotek.

bottom of page